Hanna Lehti-Eklund

Person

Research areas

Curriculum Vitae

Professor in Scandinavian Languages, Helsinki University 2005–

Education

M.A. at the University of Helsinki (Scandinavian Languages) 1981

Ph.D. at the University of Helsinki (Swedish Language History) 1990

Professional experience

Acting professor, Department of Scandinavian Languages and Literature, Helsinki University   1999, 2000

Associate Professor, (University Lecturer) Department of Scandinavian Languages and Literature, Helsinki University 1996–2005

Post-doc Researcher in the project Swedish Conversation Strategies in Helsinki, Academy of Finland 2000

Acting lecturer, Department of Scandinavian Languages and Literature, Helsinki University     1995–1996

Post-doc Researcher in the project Swedish Conversations in Helsinki  (Swedish School of Social Science and Dpt of Scandinavian Languages, Helsinki university), Academy of Finland  1990–1992

Assistant,  Department of Scandinavian Languages and Literature, HU 1985–1990

Research Assistant in the project Older Modern Swedish Syntax (Dpt of Scandinavian Languages, Helsinki University) Academy of Finland 1983–1987

Docent in Scandinavian Languages, Helsinki University  2001–2005

Research Projects

Project leader of the project Swedish as a Success in Education (Helsinki University)  2008–2011

Member of the project Spectrum of Language and Literacy, (Helsinki and Jyväskylä University) 2006–2009

Supervision of doctoral dissertations

I have supervised following doctoral dissertations and licentiate theses in Scandinavian Languages, HU:   

Licentiate theses

Anne Huhtala. 2006. Lärarstudenter och det pedagogiska självet – en narrativ studie av hur  direktvalda svensklärarstudenter upplever sig själva, sitt liv och sina studier i                universitetskontexten

Leena Hamberg. 2010. Konstruktionen av flerspråkiga elever och deras lärande i skolans språkpolicy. Fallstudie av tre lokala styrdokument.

Doctoral dissertations      

Anne Huhtala. 2008. Det pedagogiska självet hos lärarstudenter. En narrativ studie av  direktvalda svensklärarstudenters berättelser

Anita Schybergson.  2009. Kognitiva system i namngivningen av finländska handelsfartyg (secondary supervisor)

Lassus, Jannika. 2010. Betydelser i barnfamiljsbroschyrer. Systemisk–funktionell analys av den tänkta läsaren och institutionen.

Mattfolk, Leila. 2011. Finlandssvenska åsikter om och attityder till modern språkpåverkan.

I am supervising following doctoral dissertations in progress:

Melina Bister: Topikövergång i textbaserad gruppsamtal (HU)

Oliver Blomqvist: (secondary supervisor, Uppsala University, Sweden)

Sandra Haavisto: Finlandssvenska gymnasisters läsvanor och skrivvanor (HU)

Leena Hamberg, Språkpolicy: Verktyg för skolframgång för elever med flerspråkig bakgrund eller uttryck för maktens asymmetri? (HU)

Johanna Hyytiäinen: Lärarens direktiv i klassrummet

Johan Schalin:Phonologic Perspectives on Early Scandinavian Language Contact with Northern Finnic and Early Finnish

Sofia Stolt: Censorernas implicita ramar för bedömning. En studie av studentuppsatser i modersmål och litteratur (HU)                                                               

I have supervised around 110 MA theses in Scandinavian Languages.

Scientificexpert assignments

Pre-examiner, opponent and Internal Examiner

I have pre-examined and served as opponent of five licentiate theses at the Helsinki University and one at the Jyväskylä University  1988–2010

Pre-examiner and opponent of Lic.Phil. Heikki Meriläinen’s doctoral dissertation (Scandinavian Languages, Joensuu University) 1997

Pre-examiner of MA Annemarie Södergård’s doctoral disseration (Scandinavian Languages,Åbo Akademi) 2005

Pre-examiner of M. Ed. Anna Slotte-Lüttge’s doctoral disseration (Pedagogy, Åbo Akademi) 2005

Opponent of MA Maria Eklund Heinonen’s doctoral disseration (Scandinavian Languages, Uppsala university) 2009

Pre-examiner of Lic. Ed. Annette Kronholm-Cederberg’s doctoral disseration (Pedagogy, Åbo Akademi) 2009

Pre-examiner of MA Niina Lilja’s doctoral dissertation (Finnish Language, Jyväskylä University) 2010

Opponent and pre-examiner of MA Eeva-Liisa Nyqvist’s doctoral dissertation (Scandinavian Languages, Turku University) 2013

I have been internal examiner 11 times 2003–2014 at Helsinki University and University of Lund, Sweden, in public defences of doctoral dissertations in Scandinavian Languages, Finnish Language, History, English and German Philology and Swedish Translation.

Expert assignments concerning appointments to posts

Research Assistant, Department of Scandinavian Languages, University of Stockholm, Sweden 2001

Research Assistant,  Department of Scandinavian Languages, University of Gothenburg, Sweden 2003

University Lecturer, Department of Scandinavian Languages, Uppsala University, Sweden 2003

University Lecturer, Department of Scandinavian Languages, University of Lund, Sweden 2003

University Lecturer , Dalarna University, Sweden 2004

Professor in Finnish Language, Helsinki University 2006

University Lecturer, Växjö University, Sweden 2009

Professor in Swedish Language, Åbo Akademi 2009

Professor in Swedish Language, Vaasa University 2010

Professor in Swedish Language, Uppsala University, Sweden 2012

Professor in Swedish Language, Åbo University 2014

Other expert assignments

Statement of docentship concerning PhD Harry Lönnroth (Scandinavian Languages, Tampere university) 2009

Statement of docentship concerning PhD  Eeva-Leena Seppänen (Finnish Language, Helsinki University) 2009

Statement of docentship concerning PhD  Gunlög Sundberg  (Scandinavian Languages, Stockholm University) 2011

Statement of docentship concerning PhD Minna Suni (Finnish Language, Helsinki University) 2012

Member of NOS-H Nordcorp Assessment panel 2010

Administrative experience and honorary assignments – with academic relevance

Head of the Finnish, Finnougrian and Scandinavian department 2014–

Vice head of the Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies                   2010–2013

Vice head of the Department of Scandinavian languages 2006–2009

Head of the Department of Scandinavian languages, HU 2002–2003, 2005

Member of the steering committee, Department of Scandinavian languages, HU 1998–2009

Latest publications

 1. Folkmålsstudier 53: Meddelanden från Föreningen för nordisk filologi

  Lehti-Eklund, H. M. (ed.), Lindholm, C. C. (ed.), Sandström, C. (ed.), Huhtamäki, M. L., Lindström, J. K., Nordman, L., Bister, M. M., Palmen, H. M. B., Tidigs, J. K., Forsman, L., Haapamäki, S., Wikner, S., Leinonen, T., Nelson, M., Henricson, S., Norrby, C., Wide, C., Nilsson, J. & Nordman, M. 31 Jul 2015 Helsinki: Föreningen för nordisk filologi. 278 p. (Folkmålsstudier; vol. 53)

  Publication: Book/anthologyC2 Edited book, compilation, conference proceeding or special issue of journal

 2. Markering av topiker i en brevväxling i början av 1900-talet

  Lehti-Eklund, H. 16 Apr 2015 Perspektiv på lexikografi, grammatik och språkpolitik i Norden. Sandström, C., Cantell, I., Grönroos, E-R., Nuolijärvi, P. & Sommardahl, E. (eds.). Helsingfors: Kotimaisten kielten keskus, Vol. 39, p. 289-304 16 p. (Institutet för de inhemska språkens webbpublikationer; vol. 39)

  Publication: Contribution to book/anthologyA3 Contribution to book/other compilations (refereed)

 3. En brevkedja från 1899 – utbyte av varor och tjänster

  Lehti-Eklund, H. & Silen, B. Dec 2014 p. 246 255 p.

  Publication: Conference contributionA4 Article in conference publication (refereed)

View all (50) »

Latest activities

 1. Opponent of Licentiate thesis

  Hanna Lehti-Eklund (Opponent), 30 Apr 2029

  Activity: Thesis supervision, mentoring and examinationOpponent of doctoral dissertation

 2. Peer review of a manuscript

  Hanna Lehti-Eklund (Reviewer), Jan 2016

  Activity: Editorial work / peer reviewPeer review of manuscripts

 3. Supervision of Master's thesis

  Hanna Lehti-Eklund (Supervisor), Jan 2016

  Activity: Thesis supervision, mentoring and examinationSupervision of other thesis (Master's, Licentiate)

View all (244) »

Education

Fil. dr., nordiska språk

ID: 47985