Uusimmat julkaisut

  1. Asetyylisalisyylihappo ja pre-eklampsian ehkäisy

    Julkaisu: ArtikkelijulkaisuA2 Katsausartikkeli tieteellisessä aikauslehdessä

  2. First trimester hyperglycosylated human chorionic gonadotrophin in serum - A marker of early-onset preeclampsia

    Julkaisu: ArtikkelijulkaisuA1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä

  3. Maternal preeclampsia and bone mineral density of the adult offspring

    Julkaisu: ArtikkelijulkaisuA1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä