University of Helsinki > Käyttäytymistieteellinen tiedekunta > Käyttäytymistieteiden laitos > Yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikkö

Uusimmat julkaisut

 1. E-Pub ahead of print

  Developing as a teacher in the fields of science and technology

  Julkaisu: ArtikkelijulkaisuA1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä

 2. Painossa

  The education context: strategies for well-being and ethically sustainable problem solving in teacher-student interaction

  Julkaisu: Julkaisu kirjassa/kokoomateoksessaA3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa (vertaisarvioitu)

 3. Opetuksen pedagoginen kehittäminen ja johtaminen

  Julkaisu: Julkaisu kirjassa/kokoomateoksessaA3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa (vertaisarvioitu)

Yksikön profiili

Yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikkö (YTY) kouluttaa Helsingin yliopiston opetushenkilöstöä korkeakouluopetuksen ja -oppimisen asiantuntijoiksi.

Yksikkö myös tuottaa ja tukee yliopistopedagogista tutkimusta ja tekee aktiivisesti tutkimusyhteistyötä sekä kotimaisten että kansainvälisten yliopistopedagogiikkaa tutkivien ja opettavien yliopistojen kesken.

Mitä on yliopistopedagogiikka?

Yliopistopedagogiikka on monitieteinen tutkimusalue, jossa tutkimuksen kohteena on yliopistokontekstissa tapahtuva pedagoginen toiminta kuten oppiminen, opiskelu, opetus, arviointi ja pedagoginen johtaminen.

Yliopistopedagogiikka hyödyntää erityisesti kasvatustieteitä, psykologiaa, sosiaalipsykologiaa, filosofiaa ja sosiologiaa mutta myös muita käyttäytymis- ja yhteiskuntatieteitä.

Tieteenalakohtaisissa kysymyksissä yliopistopedagogiikka toimii kiinteässä yhteistyössä kaikkien yliopistossa opetettavien tieteenalojen kanssa.

Verkkosivut: helsinki.fi/yty

Julkaisut vuodessa

Ei tietoja saatavilla