Elina Pallasvirta

Henkilö

Tieteenalat

Tutkimuksen ja opetuksen kuvaus

Fennougristiikan transatlanttiset suhteet 1935 –1960

Tutkimukseni käsittelee suomalaisten fennougristien transatlanttisia suhteita toisen maailmansodan muovaamassa tiedeyhteisössä. Kuvaan työssäni suomensukuisten kielten tutkimusta kauden 1935–1960 suurten poliittisten ja taloudellisten muutosten kontekstissa ja analysoin Yhdysvaltojen ja Suomen tieteellisen vuorovaikutuksen vaikuttimia ja seurauksia. Laajaa arkistomateriaalia tulkitsemalla pyrin muodostamaan ajanjaksosta kattavan rekonstruktion. Tutkimuksessa käytetään kansainvälisen tieteentutkimuksen käsitteitä ja lähestymistapoja.

Aloitin väitöskirjatutkimukseni Langnetissa tammikuussa 2010. Työni ohjaajina toimivat yliopistonlehtori Tapani Kelomäki ja professori Ritva Laury.

Sulje

Viimeisimmät julkaisut

 1. Paavo Ravila ja Leonard Bloomfield kielitieteen oppihistoriassa: Vertaileva tutkimus tutkijankuvasta ja tieteenfilosofiasta

  Pallasvirta, E. 2009 Helsinki. 88 Sivumäärä

  Julkaisu: Kirja/kokoomateosG2 Pro gradu, diplomityö, ylempi amk-opinnäytetyö

Näytä kaikki (1) »

Viimeisimmät aktiviteetit

 1. Tutkimusvierailu

  Elina Pallasvirta (Vieraileva tutkija), 7 tammikuuta 201313 tammikuuta 2013

  Aktiviteetti: Opettaja- ja tutkijavierailut (vierailu ulkomaille)Vierailu toiseen organisaatioon

 2. Tutkimusvierailu

  Elina Pallasvirta (Vieraileva tutkija), 14 tammikuuta 201327 tammikuuta 2013

  Aktiviteetti: Opettaja- ja tutkijavierailut (vierailu ulkomaille)Vierailu toiseen organisaatioon

 3. Annual Meeting of the North American Association for the History of the Language Sciences

  Elina Pallasvirta (Puhuja: esitelmän pitäjä), 3 tammikuuta 20136 tammikuuta 2013

  Aktiviteetti: Konferenssit, kurssit ja seminaarit Konferensseihin, kursseille ja seminaareihin osallistuminen ja näiden järjestäminen

Näytä kaikki (17) »

Koulutus

FM

ID: 73874