Hanna Lehti-Eklund

RSS-syöte listasta

 1. 2015
 2. Markering av topiker i en brevväxling i början av 1900-talet

  Lehti-Eklund, H. 16.04.2015 Perspektiv på lexikografi, grammatik och språkpolitik i Norden. Sandström, C., Cantell, I., Grönroos, E-R., Nuolijärvi, P. & Sommardahl, E. (toim.). Helsingfors: Kotimaisten kielten keskus, Vuosikerta 39, s. 468 15 Sivumäärä (Institutet för de inhemska språkens webbpublikationer; vol. 39)

  Julkaisu: Julkaisu kirjassa/kokoomateoksessaA3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa (vertaisarvioitu)

 3. 2014
 4. En brevkedja från 1899 – utbyte av varor och tjänster

  Lehti-Eklund, H. & Silen, B. 12.2014 s. 246 255 Sivumäärä

  Julkaisu: KonferenssijulkaisuA4 Artikkeli konferenssijulkaisussa (vertaisarvioitu)

 5. Svenskans beskrivning 33: Förhandlingar vid Trettiotredje sammankomsten för svenskans beskrivning

  Lindström, J. K. (toim.), Henricson, S. (toim.), Huhtala, A. (toim.), Kukkonen, P. (toim.), Lehti-Eklund, H. (toim.) & Lindholm, C. (toim.) 12.2014 Helsingfors: Helsingfors universitet, Finska, finskugriska och nordiska institutionen, Nordica. 569 Sivumäärä (Nordica Helsingiensia; vol. 37)

  Julkaisu: Kirja/kokoomateosC2 Toimitettu kirja, kokoomateos, konferenssijulkaisu tai lehden erikoisnumero

 6. Folkmålsstudier 52

  Lehti-Eklund, H. (toim.), Lindholm, C. (toim.) & Sandström, C. (toim.) 2014 Föreningen för nordisk filologi. 182 Sivumäärä

  Julkaisu: Kirja/kokoomateosC2 Toimitettu kirja, kokoomateos, konferenssijulkaisu tai lehden erikoisnumero

 7. 2013
 8. Code-switching to first language in repair - A resource for students' problem solving in a foreign language classroom

  Lehti-Eklund, H. 2013 julkaisussa : International Journal of Bilingualism. 17, 2, s. 132-152

  Julkaisu: ArtikkelijulkaisuA1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä

 9. Folkmålsstudier 51: meddelanden från Föreningen för nordisk filologi

  Lehti-Eklund, H., Lindholm, C. & Sandström, C. 2013 Föreningen för nordisk filologi. 143 Sivumäärä

  Julkaisu: Kirja/kokoomateosC2 Toimitettu kirja, kokoomateos, konferenssijulkaisu tai lehden erikoisnumero

 10. Suomen- ja ruotsinkielisten nuorten kielimaisemat

  Lehti-Eklund, H. 2013 Kaksikielinen koulu – Tulevaisuuden monikielinen Suomi = Tvåspråkig skola - Ett flerspråkigt Finland i framtiden.. Tainio, L. & Harju-Luukkainen, H. (toim.). Turku: Suomen kasvatustieteellinen seura, s. 271-291 20 Sivumäärä (Kasvatusalan tutkimuksia; nro 62)

  Julkaisu: Julkaisu kirjassa/kokoomateoksessaA3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa (vertaisarvioitu)

 11. Svenska i toppen och i blåsväder. Om svenskundervisningen i finska skolor

  Lehti-Eklund, H. 2013 Språk i Norden 2012: Tema: Morsmål, andrespråk, nabospråk og fremmedspråk. Nordisk sprogkoordination, 9 Sivumäärä (Språk i Norden ; vol. 2012)

  Julkaisu: Julkaisu kirjassa/kokoomateoksessaA3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa (vertaisarvioitu)

 12. 2012
 13. Folkmålsstudier 50

  Lehti-Eklund, H., Lindholm, C. & Sandström, C. 2012 Helsingfors: Föreningen för nordisk filologi. 264 Sivumäärä

  Julkaisu: Kirja/kokoomateosC2 Toimitettu kirja, kokoomateos, konferenssijulkaisu tai lehden erikoisnumero

 14. Inledning

  Lehti-Eklund, H. & Heilä-Ylikallio, R. 2012 Skriftpraktiker hos barn och unga. Lehti-Eklund, H., Silén, B., Heilä-Ylikallio, R. & Slotte-Lüttge, A. (toim.). Åbo Akademi, Pedagogiska fakulteten

  Julkaisu: Julkaisu kirjassa/kokoomateoksessaA3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa (vertaisarvioitu)

Edellinen 1 2 3 4 5 Seuraava