15D-terveyteen liittyvän elämänlaatumittarin arvottaminen

Projekti

  • Sintonen, Harri (Projektin jäsen)
  • Honkalampi, Tarja (Projektin jäsen)
  • Kotomäki, Teija (Projektin jäsen)
Tutkimuksen johtaja: Sintonen Harri, prof. (emeritus)

Muut tutkijat: Kotomäki Teija ja Honkalampi Tarja

Terveydenhuollon menetelmien vaikuttavuuden mittaaminen vaatii soveliaan mittarin. Sellainen on 15D, aikuisväestölle tarkoitettu geneerinen (ei-sairausspesifi), standardoitu, herkkä ja helppokäyttöinen terveyteen liittyvän elämänlaadun mittari, joka muodostuu 15 fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia ja toimintakykyä mitattavasta ulottuvuudesta. 15D:tä voidaan käyttää sekä profiili- että yhden indeksiluvun mittarina.
15D-mittarin arvottaminen-tutkimushankkeen tavoitteet:
1) Päivitetään 15D:n arvotukset käyttämällä samaa metodiikka kuin johdettaessa 15D:n arvotuksia väestöotoksesta 1992, koska on oletettavaa, että arvotukset vuosien aikana muuttuneet. Päivitys vahvistaa 15D:n asemaa ajantasaisena, uskottavana ja käyttökelpoisena instrumenttina. Data kerätty.
2) Toisena tavoitteena on haastattelujen ja kyselylomakkeiden avulla soveltaa 15D-tilojen arvottamiseen henkilökohtaista SG- (standard gamble), TTO- (time trade-off) ja PTO-arvotusmenetelmää (person-trade-off) siten, että arvotettavia terveydentiloja ei kuvata potilaille erikseen kirjallisesti, vaan kartoitetaan potilaiden terveydentila 15D-lomakkeella ja arvotettaessa tähän tilaan viitataan arvottajan ’nykyisenä terveydentilana’. Näin voidaan tehdä päätelmiä 15D:ssä käytetyn 3-vaiheisen arvotusmenetelmän tuottamien arvotusten validiteetista samalla kun SG-, TTO- ja PTO-arvotuksia suoritetaan aiempaa validimmalla tavalla. Tulokset TTO-arvotusten ja 15D-lukemien suhteesta on julkaistu (Honkalampi ja Sintonen 2010).
3) Verrataan eri geneeristen elämänlaatumittarien väestön eri ikäryhmissä tuottamia keskimääräisiä lukemia niihin lukemiin, joita saadaan, kun nämä ikäryhmät arvottavat omaa terveydentilaansa TTO:lla. Data kerätty ja osin analysoitu.
4) 16D- (12-15-vuotiaille) ja 17D- (8-11-vuotiaille) lomakkeet käännetty ruotsin- ja englanninkielelle. Nämä käännökset avaavat laajemmat käännösmahdollisuudet muillekin kielille.
Viite: Honkalampi T, Sintonen H. Do the 15D scores and time trade-off (TTO) values of hospital patients’ own health agree? Int J Technol Assess Health Care 2010, 26(1):117-23.
StatusKäynnissä oleva
Ajankohta01.01.00 → …

Tieteenalat

ID: 13948202