Livsmedelshygien

Organisation: Inrättning

Senaste publikationer

  1. E-publicering före tryck

    Multi-omics of permafrost, active layer and thermokarst bog soil microbiomes

    Publikation: Bidrag till tidskriftA1 Vetenskaplig originalartikel

  2. E-publicering före tryck

    Inconsistent Denoising and Clustering Algorithms for Amplicon Sequence Data

    Publikation: Bidrag till tidskriftA1 Vetenskaplig originalartikel

Publikationer per år

Inga data

ID: 7881052