Hanna Dhalmann

RSS-feed av denna lista

 1. Migration, Global Development, New Frontiers

  Hanna Dhalmann (Talare: Presentation), 11.04.2013

  Aktivitet: Arrangemang av och deltagande i konferens/workshop/kurs/seminarium

 2. Kaupunkitutkimuksen päivät

  Hanna Dhalmann (Talare: Presentation), 25.04.2013

  Aktivitet: Arrangemang av och deltagande i konferens/workshop/kurs/seminarium

 3. Nordic Migration Research Conference

  Hanna Dhalmann (Talare: Presentation), 14.08.2012

  Aktivitet: Arrangemang av och deltagande i konferens/workshop/kurs/seminarium

 4. Asumisen haasteet ja etninen segregaatio maahanmuuttajien näkökulmasta

  Hanna Dhalmann (Deltagare), 28.08.2012

  Aktivitet: Övriga aktiviteterExtern undervisning och koordinering av ämne

 5. Nordic Urban and Housing Research Conference

  Hanna Dhalmann (Talare: Presentation), 10.10.2012

  Aktivitet: Arrangemang av och deltagande i konferens/workshop/kurs/seminarium

 6. Sisäasiainministeriön PAKE-hankkeen seminaari "Eri väestöryhmät, eri asuinalueet? - tilanne ja haasteet"

  Hanna Dhalmann (Talare: Presentation), 14.12.2012

  Aktivitet: Arrangemang av och deltagande i konferens/workshop/kurs/seminarium

 7. Tieteellisen artikkelin vertaisarvointi Cities-lehteen

  Hanna Dhalmann (Referentgranskare), 2012

  Aktivitet: Redigeringsarbete / referentgranskningReferentgranskning av manuskript

 8. Migration: Economic change, Social challenge

  Hanna Dhalmann (Talare: Presentation), 06.04.201108.04.2011

  Aktivitet: Arrangemang av och deltagande i konferens/workshop/kurs/seminarium

 9. Haastattelu lehdessä

  Hanna Dhalmann (Deltagare), Helsingin Sanomat, 30.04.2010

  Aktivitet: Framträdande i massmediaDeltagande i intervju för skriftliga media

 10. Metropolialueen sosiaalisen eheyden koordinaatioryhmän seminaari: Maahanmuuttajat metropolissa

  Hanna Dhalmann (Talare: Presentation), 19.08.2010

  Aktivitet: Arrangemang av och deltagande i konferens/workshop/kurs/seminarium

Föregående 1 2 3 4 Nästa