Hanna Dhalmann

RSS-feed av denna lista

  1. Migration, Global Development, New Frontiers

    Hanna Dhalmann (Talare: Presentation), 11.04.2013

    Aktivitet: Arrangemang av och deltagande i konferens/workshop/kurs/seminarium

  2. Kaupunkitutkimuksen päivät

    Hanna Dhalmann (Talare: Presentation), 25.04.2013

    Aktivitet: Arrangemang av och deltagande i konferens/workshop/kurs/seminarium

  3. Nordic Migration Research Conference

    Hanna Dhalmann (Talare: Presentation), 14.08.2012

    Aktivitet: Arrangemang av och deltagande i konferens/workshop/kurs/seminarium

  4. Asumisen haasteet ja etninen segregaatio maahanmuuttajien näkökulmasta

    Hanna Dhalmann (Deltagare), 28.08.2012

    Aktivitet: Övriga aktiviteterExtern undervisning och koordinering av ämne

  5. Nordic Urban and Housing Research Conference

    Hanna Dhalmann (Talare: Presentation), 10.10.2012

    Aktivitet: Arrangemang av och deltagande i konferens/workshop/kurs/seminarium

  6. Sisäasiainministeriön PAKE-hankkeen seminaari "Eri väestöryhmät, eri asuinalueet? - tilanne ja haasteet"

    Hanna Dhalmann (Talare: Presentation), 14.12.2012

    Aktivitet: Arrangemang av och deltagande i konferens/workshop/kurs/seminarium

  7. Tieteellisen artikkelin vertaisarvointi Cities-lehteen

    Hanna Dhalmann (Referentgranskare), 2012

    Aktivitet: Redigeringsarbete / referentgranskningReferentgranskning av manuskript

  8. Migration: Economic change, Social challenge

    Hanna Dhalmann (Talare: Presentation), 06.04.201108.04.2011

    Aktivitet: Arrangemang av och deltagande i konferens/workshop/kurs/seminarium

  9. Haastattelu lehdessä

    Hanna Dhalmann (Deltagare), Helsingin Sanomat, 30.04.2010

    Aktivitet: Framträdande i massmediaDeltagande i intervju för skriftliga media

  10. Metropolialueen sosiaalisen eheyden koordinaatioryhmän seminaari: Maahanmuuttajat metropolissa

    Hanna Dhalmann (Talare: Presentation), 19.08.2010

    Aktivitet: Arrangemang av och deltagande i konferens/workshop/kurs/seminarium

Föregående 1 2 3 4 Nästa