Sebastian Godenhjelm

Person

Forskningsområden

 • 517 Statsvetenskap - Governance, Projekt ledning, Policy analys, Regional utveckling, Demokrati, Utvärdering

Information om forskning och undervisning

Sebastian Godenhjelm är universitetslektor vid Svenska social- och kommunalhögskolan (SSKH). Godenhjelm har tidigare arbetat som gästforskare vid Cornell University, koordinator för forsknings- och samarbetscentret FO-RUM, planerare för Institutionen för Politik och Ekonomi samt amanuens i ämnet statskunskap.

Godenhjelm har tidigare arbetat som överinspektör vid Justitieministeriet och han har vid sidan av arbetet utfört utvärderingar för bland annat Arbets- och näringsministeriet, Jord- och skogsbruksministeriet samt för tankesmedjan MAGMA. Han är styrelsemedlem i Nordiska Statsvetarföreningen (NoPSA) och sekreterare för Nordiska administrativa förbundets finska avdelning (NAF). Godenhjelm är även medlem i SIG-gruppen (SIG-13) som berör projektverksamhet i den offentliga sektorn och har tidigare varit styrelsemedlem i Statsvetenskapliga Föreningen i Finland (VTY).


Undervisning
Under hans tid vid SSKH har Godenhjelm deltagit och deltar även för närvarandet i undervisningen och planerandet av flera kurser på kandidat- och magisternivå som berör bland annat Finlands politiska och rättsliga strukturer, förvaltningspolitik, och organisationernas politiska inflytelse. Godenhjelm deltar även i granskandet av kandidat- och magisteruppsatser vid SSKH. Han har även planerat inriktningsalternativet kommunikation inom statskunskap och förvaltning och utvecklat en svenskspråkig magisterutbildning inom förvaltnings- och organisationsforskning vid institutionen för politik och ekonomi.

Forskningsintressen
Godenhjelm forskningsintressen berör nya former av offentlig förvaltning, deltagande, aktörer och processer inom regional utveckling i Finland. Forskningsområdet är anknutet till förhållandet mellan traditionella verksamhetsformer inom förvaltningen och nya, ofta projektinriktade och nätverksrelaterade förvaltningsformer eller Governance. Forskningen har en speciell inriktning på de temporära organisationernas implikationer för medborgarna, demokrati och legitimitet.

Stäng
Anknytning Utgångs31/12/2015

Nyaste publikationer

 1. Projectification in the public sector – The case of the European Union

  Godenhjelm, S., Lundin, R. & Sjöblom, S. 2015 i : International Journal of Managing Projects in Business. 8, 2, s. 324-348 24 sidantal

  Publikation: Bidrag till tidskriftA1 Vetenskaplig originalartikel

 2. !!E-pub ahead of print

  The Effect of Stakeholder Inclusion on Public Sector Project Innovation

  Godenhjelm, C. A. S. & Johanson, J-E. 14 mar 2016 i : International Review of Administrative Sciences. 84, 3

  Publikation: Bidrag till tidskriftA1 Vetenskaplig originalartikel

 3. Project organisations and Governance: Processes, actors, actions, and participatory procedures

  Godenhjelm, C. A. S. maj 2016 Helsinki: University of Helsinki, Department of Political and Economic Studies. 88 sidantal (Publications of the Faculty of Social Sciences. Political Science; nr 11)

  Publikation: Bok/antologiG5 Doktorsavhandling, artiklar

Visa alla (23) »

Senaste aktiviteter

 1. Projekt som kapacitetsbygge: Nordiska strukturer för tillvaratagande och konsolidering av projektinnovationer

  Sebastian Godenhjelm (Sekreterare i organisationskommitté), 13 jan 201615 jan 2016

  Aktivitet: Arrangemang av och deltagande i konferens/workshop/kurs/seminarium

 2. Projekt som kapacitetsbygge: Nordiska strukturer för tillvaratagande och konsolidering av projektinnovationer

  Sebastian Godenhjelm (Talare: Presentation), 14 jan 2016

  Aktivitet: Arrangemang av och deltagande i konferens/workshop/kurs/seminarium

 3. Advisory board of JOS [leadership studies]

  Sebastian Godenhjelm (Sekreterare), , 11 jan 201630 jun 2016

  Aktivitet: Medlemskap i råd, styrelser, kommittéer och nätverkMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Visa alla (126) »

Senaste projekt

 1. Parallelsproglige mål for Nordens internationaliserede universiteter

  Gregersen, F., Östman, J., Godenhjelm, S., Londen, M., Röyneland, U., Josephson, O. & Kristinsson, A. P.

  05/05/201131/12/2013

  Projekt: Forskningsprojekt

 2. Innovation Capture and Diffusion in public-private health services

  Johanson, J., Husman, P. & Godenhjelm, S.

  01/01/201431/12/2015

  Projekt: Forskningsprojekt

Visa alla (7) »

Utbildning

PD, statsvetenskap

ID: 69361