Sebastian Godenhjelm

Person

Forskningsområden

 • 517 Statsvetenskap - Governance, Projekt ledning, Policy analys, Regional utveckling, Demokrati, Utvärdering

Information om forskning och undervisning

Sebastian Godenhjelm är forskare vid Svenska social- och kommunalhögskolan (SSKH) och doktorand vid Statsvetenskapliga fakultetens institution för politik och ekonomi. Godenhjelm har tidigare arbetat bland annat som tf universitetslektor i statskunskap, gästforskare vid Cornell University, koordinator för forsknings- och samarbetscentret FO-RUM, planerare för Institutionen för Politik och Ekonomi samt amanuens i ämnet statskunskap.

Godenhjelm har tidigare arbetat som överinspektör vid Justitieministeriet och han har vid sidan av arbetet utfört utvärderingar för bland annat Arbets- och näringsministeriet, Jord- och skogsbruksministeriet samt för tankesmedjan MAGMA. Han är styrelsemedlem i Nordiska Statsvetarföreningen (NoPSA) och sekreterare för Nordiska administrativa förbundets finska avdelning (NAF). Godenhjelm är även medlem i SIG-gruppen (SIG-13) som berör projektverksamhet i den offentliga sektorn och har tidigare varit styrelsemedlem i Statsvetenskapliga Föreningen i Finland (VTY).


Undervisning
Under hans tid vid SSKH har Godenhjelm deltagit och deltar även för närvarandet i undervisningen och planerandet av flera kurser på kandidat- och magisternivå som berör bland annat Finlands politiska och rättsliga strukturer, förvaltningspolitik, och organisationernas politiska inflytelse. Godenhjelm deltar även i granskandet av kandidat- och magisteruppsatser vid SSKH. Han har även planerat inriktningsalternativet kommunikation inom statskunskap och förvaltning och utvecklat en svenskspråkig magisterutbildning inom förvaltnings- och organisationsforskning vid institutionen för politik och ekonomi.

Forskningsintressen
Godenhjelm forskningsintressen och doktorsavhandling berör nya former av deltagande, aktörer och processer inom regional utveckling i Finland. Forskningsområdet är anknutet till förhållandet mellan traditionella verksamhetsformer inom förvaltningen och nya, ofta projektinriktade och nätverksrelaterade förvaltningsformer eller Governance. Forskningen har en speciell inriktning på de temporära organisationernas implikationer för medborgarna, demokrati och legitimitet.

Rubriken för Godenhjelms doktorsavhandling är: Project organizations and Governance – actors, actions, processes and participatory procedures.

Stäng
Anknytning Utgångs31/12/2015

Nyaste publikationer

 1. Project organisations and Governance: Processes, actors, actions, and participatory procedures

  Godenhjelm, C. A. S. maj 2016 Helsinki: University of Helsinki, Department of Political and Economic Studies. 88 sidantal (Publications of the Faculty of Social Sciences. Political Science; nr 11)

  Publikation: Bok/antologiG5 Doktorsavhandling, artiklar

 2. !!E-pub ahead of print

  The Effect of Stakeholder Inclusion on Public Sector Project Innovation

  Godenhjelm, C. A. S. & Johanson, J-E. 14 mar 2016 i : International Review of Administrative Sciences. 84, 3

  Publikation: Bidrag till tidskriftA1 Vetenskaplig originalartikel

 3. Projectification in the public sector – The case of the European Union

  Godenhjelm, S., Lundin, R. & Sjöblom, S. 2015 i : International Journal of Managing Projects in Business. 8, 2, s. 324-348 24 sidantal

  Publikation: Bidrag till tidskriftA1 Vetenskaplig originalartikel

Visa alla (23) »

Senaste aktiviteter

 1. Advisory board of JOS [leadership studies]

  Sebastian Godenhjelm (Sekreterare), , 11 jan 201630 jun 2016

  Aktivitet: Medlemskap i råd, styrelser, kommittéer och nätverkMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

 2. Projekt som kapacitetsbygge: Nordiska strukturer för tillvaratagande och konsolidering av projektinnovationer

  Sebastian Godenhjelm (Sekreterare i organisationskommitté), 13 jan 201615 jan 2016

  Aktivitet: Arrangemang av och deltagande i konferens/workshop/kurs/seminarium

 3. Projekt som kapacitetsbygge: Nordiska strukturer för tillvaratagande och konsolidering av projektinnovationer

  Sebastian Godenhjelm (Talare: Presentation), 14 jan 2016

  Aktivitet: Arrangemang av och deltagande i konferens/workshop/kurs/seminarium

Visa alla (110) »

Senaste projekt

 1. Innovation Capture and Diffusion in public-private health services

  Johanson, J., Husman, P. & Godenhjelm, S.

  01/01/201431/12/2015

  !!Project: Forskningsprojekt

 2. Parallelsproglige mål for Nordens internationaliserede universiteter

  Gregersen, F., Östman, J., Godenhjelm, S., Londen, M., Röyneland, U., Josephson, O. & Kristinsson, A. P.

  05/05/201131/12/2013

  !!Project: Forskningsprojekt

Visa alla (7) »

Utbildning

PM, statsvetenskap

ID: 69361