Översikt

Forskningsområden

 • 517 Statsvetenskap - Governance, Projekt ledning, Policy analys, Regional utveckling, Demokrati, Utvärdering

Information om forskning och undervisning

Sebastian Godenhjelm är forskare vid Svenska social- och kommunalhögskolan (SSKH) och doktorand vid Statsvetenskapliga fakultetens institution för politik och ekonomi. Godenhjelm har tidigare arbetat bland annat som tf universitetslektor i statskunskap, gästforskare vid Cornell University, koordinator för forsknings- och samarbetscentret FO-RUM, planerare för Institutionen för Politik och Ekonomi samt amanuens i ämnet statskunskap.

Vid sidan av arbetet har Godenhjelm även utfört utvärderingar för Justitieministeriet, Arbets- och näringsministeriet, Jord- och skogsbruksministeriet samt för tankesmedjan MAGMA. Han är styrelsemedlem i Nordiska Statsvetarföreningen (NoPSA) och i Statsvetenskapliga Föreningen i Finland (VTY). Godenhjelm är även medlem i SIG-gruppen (SIG-13) som berör projektverksamhet i den offentliga sektorn.


Undervisning
Under hans tid vid SSKH har Godenhjelm deltagit och deltar även för närvarandet i undervisningen och planerandet av flera kurser på kandidatnivå som berör bland annat Finlands politiska och rättsliga strukturer, förvaltningspolitik, och organisationernas politiska inflytelse. Godenhjelm deltar även i granskandet av kandidatuppsatser vid SSKH. Han har även planerat inriktningsalternativet kommunikation inom statskunskap och förvaltning och planerar för närvarande utvecklandet av en svenskspråkig magisterutbildning inom förvaltnings- och organisationsforskning vid institutionen för politik och ekonomi.

Forskningsintressen
För närvarande arbetar Godenhjelm inom Finlands Akademi projektet The democratic impact of administrative reforms - temporary governance instruments in regional development.

Godenhjelm forskningsintressen och doktorsavhandling berör även nya former av deltagande, aktörer och processer inom regional utveckling i Finland. Forskningsområdet är anknutet till förhållandet mellan traditionella verksamhetsformer inom förvaltningen och nya, ofta projektinriktade och nätverksrelaterade förvaltningsformer eller Governance. Forskningen har en speciell inriktning på de temporära organisationernas implikationer för medborgarna, demokrati och legitimitet.

Rubriken för Godenhjelms doktorsavhandling är:
Project organizations and Governance – actors and participatory procedures.

Nyaste publikationer

 1. Language policies in universities and their outcomes: The University of Helsinki in a Northern European context

  Moring, T., Godenhjelm, S., Haapamäki, S., Lindström, J. K., Östman, J-O., Saari, M. & Sylvin, J. C. 12.2013 Exploring the Dynamics of Multilingualism: The DYLAN project . Berthoud, A-C., Grin, . F. & Lüdi, G. (red.). Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, s. 299-322 23 sidantal (Multilingualism and Diversity Management; !!no. 2)

  Publikation: Bidrag till bok/antologiA3 Bidrag till bok eller andra samlingsvolymer

 2. Utgångspunkter för en fungerande parallellspråkighet: En kartläggning av mångspråkigheten vid finländska universitet

  Godenhjelm, S., Saarinen, T. & Östman, J-O. 03.05.2013 Parallelsproglige mål for Nordens internationaliserede universiteter. 60 sidantal

  Publikation: Bok/antologiD4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport

 3. Project impact in a multi-level context: The case of the European Fisheries Fund evaluation in Finland

  Godenhjelm, S. 2013 i : Offentlig förvaltning. Scandinavian journal of public administration. 17, 2, s. 79-101 23 sidantal

  Publikation: Bidrag till tidskriftA1 Vetenskaplig originalartikel

Visa alla (19) »

Senaste aktiviteter

 1. Discussion om totalreformen av statens forskningsinstitut och forskningsfinansiering

  Sebastian Godenhjelm (Medlem i organisationskommitté), 24.01.2014

  Aktivitet: Arrangemang av och deltagande i konferens/workshop/kurs/seminariumPublic Talks

 2. Host for Senior lecturer Christian Jensen

  Sebastian Godenhjelm (Värd), 31.03.201404.04.2014

  Aktivitet: Mottaget besökAkademiskt besök på HU

 3. VIKSU, Finlands Akademis tävling för gymnasister

  Sebastian Godenhjelm (Referentgranskare), 01.01.201315.01.2013

  Aktivitet: Redigeringsarbete / referentgranskningReferentgranskning av manuskript

Visa alla (67) »